Wannabeliever

Geloofsopvoeding begint thuis. Vanaf het prille begin mogen we onze kinderen helpen om hun Schepper te leren kennen, om Jezus Christus als hun Verlosser lief te hebben en te volgen.

Daarnaast is er de catechese, zoals we die in onze gemeente georganiseerd hebben in de vorm van Wannabeliever (WB).

Wat is WB?
WB is gericht op de geloofsontwikkeling van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Wekelijks komen jongeren en mentoren bij elkaar om aan de hand van een catechesemethode met elkaar in gesprek te gaan.

Als WB hanteren we de volgende uitgangspunten:
• Relatie met de jongere
• Leefwereld van jongeren
• Relatie met God

Wat gebeurt er tijdens WB avonden? Waar zijn we op gericht? Waaraan wil WB dienstbaar zijn?

Op een Wannabelieveravond draait het om inzicht:

Inzicht in wie jezelf bent; welke kwaliteiten heb je, met welke vragen zit je, wie ben je voor de ander?
Inzicht in de Bijbel; wat staat er, wat vertelt dat over God, wat zegt het over mij en wat betekent het voor je doen en laten?
Inzicht in de ander; wie zijn de mensen in je groep, welke kwaliteiten hebben ze, hoe kun je iets betekenen voor de ander?

De mentor mag dit stellen van vragen en zoeken naar antwoorden begeleiden en aansturen, in afhankelijkheid van God.

De mentor is een schakel in het leven van de jongeren.

E-mail stuurgroep Wannabeliever: wannabeliever@kruiskerk-meppel.nl

 

 
Wij gebruiken de methode “Follow Up”.
Klik op het logo voor meer informatie.
 
 

De groepsindeling is te vinden via de Scipio app of kan opgevraagd worden bij de stuurgroep van de Wannabeliever via wannabeliever@kruiskerk-meppel.nl