Onze God

Bestaat God?

En als het antwoord ja is, wat heb IK er dan aan?
Kan ik Hem zien?
Hoe weet ik dat Hij bestaat?
Kent God MIJ?

Veel vragen en er zijn er nog veel meer.
Soms zijn er niet altijd eenvoudige antwoorden op die vragen te geven.
Soms roepen de antwoorden juist weer vragen op.
Toch kun je God leren kennen.
Je herkent Hem bijvoorbeeld in de natuur.
Je kunt Hem ook leren kennen uit de Bijbel.
De Bijbel kun je lezen.
Moeilijk?
Je kunt bij het lezen van de Bijbel best wat hulp gebruiken?

Dat kan, ‘s zondags in deze kerk.
Maar ook willen mensen die in Hem geloven je daarbij helpen.

Onze gemeente bestaat uit mensen die zelf constant bezig zijn met een zoektocht.
Wij geloven dat wij zondige mensen zijn.
Maar wij geloven ook dat wij door Jezus verlost worden van onze zonden als wij Hem daarom vragen.
Samen zoeken wij in het woord van God naar antwoorden op vragen in ons dagelijks leven.
En samen vragen wij om antwoorden in ons gebed.

Graag willen we samen met jou zoeken naar antwoorden vanuit de bijbel.

Laat ons gerust even weten als je met iemand van ons wilt praten.
Kijk onder “Contact” hoe je ons kunt bereiken.

En natuurlijk ben je welkom in onze kerkdiensten.
Deze worden elke zondag gehouden om 9.30 en 16.45 uur in de Kruiskerk.
Graag tot ziens !!

Je kunt God vragen om hulp bij die zoektocht in een gebed.

Gebed:
God, blijkbaar mag ik in een gebed u iets vragen.
Wilt u me helpen u beter te leren kennen.
Wilt u mij met mensen in contact brengen die me daarmee verder kunnen helpen?
Wilt u me helpen? Wilt U  mij de goede weg van deze zoektocht wijzen?
Amen