Zijn kerk

Kerk
Het woord kerk kan je op verschillende manieren beschrijven.
Hieronder vind je dan ook verschillende beschrijvingen van de kerk vanuit verschillende kanten.
Ik hoop dat hiermee het woord kerk meer inhoud voor je krijgt.
Lees je mee?

Kerk van God
In de Bijbel laat God weten, dat Hij het belangrijk vindt dat gelovigen bij elkaar komen.
Niet zomaar.
Nee, God nodigt alle mensen uit. Ook jou!
Hij wil in zijn kerk mensen helpen bij hun geloof in God.
Hij belooft bij die uitnodiging: waar 2 of 3 mensen in mijn naam bij elkaar komen ben ik in hun midden (Matteüs 18:20).
Zo is de kerk niet maar iets van mensen.
Nee de Kerk is van God en wij mensen mogen bij Hém komen.

Kerk als gebouw
Deze samenkomsten met God vinden, op zondag, plaats in een gebouw.
Dat gebouw noemen we ook kerk.
Dit gebouw, deze kerk, is het middelpunt van onze gemeente waar we op de zondag twee keer samenkomen.
Ook op speciale dagen vinden samenkomsten plaats.
Maar ook in de week vinden diverse activiteiten plaats waar we elkaar ontmoeten, maar ook God ontmoeten.
Op de zondag wordt er veel gezongen, uit de Bijbel gelezen en de dominee zal een gedeelte uit de Bijbel toelichten.
Ook krijgen we in de kerkdienst de zegen van God mee voor ons leven in de week.
Op deze website staat informatie wanneer deze diensten zijn.
Ook is er de mogelijkheid om naar een dienst via internet mee te luisteren of nog eens terug te luisteren. Het proberen waard!

Kerk als groep mensen
Naar welke kerk ga jij?
Ben je Katholiek of Gereformeerd?
Jammer genoeg zijn de sporen van mensen in het kerkelijke leven meer dan nadrukkelijk aanwezig.
Zo is er veel discussie over geloof en hoe dat precies moet.
Daarom zijn er veel verschillende geloofgenootschappen. Deze genootschappen worden ook kerken genoemd.
Over onze kerk, zijn historie en zijn keuzes is veel te schrijven.
Gelukkig is naast veel scheiding ook veel gesprek om juist deze genootschappen/kerken juist weer bij elkaar te brengen.
Ik hoop dat je, ook door alle menselijke verschillen, de weg naar God weet te vinden.
Omdat je voor je geloofsontwikkeling hulp en steun nodig hebt, is het goed om je bij een kerk aan te sluiten.
Maar God is het middelpunt van alles.
Zet Hem dus centraal in je leven.
Bedenk dat in de kerk alle mensen op zoek zijn naar God.
Je staat er niet alleen voor.
Maar bedenk dat God jou persoonlijk wil helpen als je voor Hem open staat.
Want God roept je in zijn kerk.
Ik hoop dat je in je zoektocht naar God bij ons wilt aankloppen.
Graag willen we je helpen bij die zoektocht naar God.
Zullen we samen op weg gaan om God te leren kennen en hem te ontmoeten?

Hopelijk: Tot Ziens!