Giften

VVB (Vaste vrijwillige bijdrage)

Hiernaast kunt u de richtlijnen
en het toezeggingsbriefje voor
de jaarlijkse VVB downloaden.

U kunt ook online uw toezegging
verzenden.

Periodieke gift

Het is ook mogelijk om een
periodieke gift te geven.

Hiernaast treft u een toelichting aan
en een formulier om dit toe te zeggen.

RSIN-nummer GKv Meppel : 003144239

Rekeningnummer

Het rekeningnummer mbt de VVB is:
NL 06 INGB 0007642542 
t.n.v. Gereformeerde kerk Meppel