Diaconie

Dienen, delen & doen

De woorden dienen, delen en doen geven kernachtig weer waar het om draait bij diaconaat. Ze zijn kenmerkend voor elke christen. Zo zijn we herkenbaar als volgelingen van Christus en eren we God. We willen als Kruiskerk herkenbaar zijn door ons dienen, delen en doen!

Wat kan jij doen?

Iedereen werkt op zijn/haar manier mee aan het werk van de diaconie.

Bijvoorbeeld door:

  • Het bezoeken van zieken, eenzamen en ouderen.
  • (Financieel) maatje van iemand zijn.
  • Meedoen met Sporters in Actie (SIA).
  • Het geven van allerlei praktische hulp aan kerkleden of anderen.
  • Maatje zijn van asielzoekers via Vluchtelingen Zorg & Integratie.
  • Helpen als vrijwilliger bij het werk van de Voedselbank of Present.
  • ……

Dit en nog veel meer: vraag ons naar mogelijkheden.

Hoe werkt de diaconie?

De diaconie ondersteunt de kerk in barmhartigheid, offervaardigheid en gastvrijheid. Dat doen we dus niet alleen. Daar bent u, daar ben jij bij nodig! De diaconie is zet zich in voor een soepele voortgang van het diaconale werk in en door onze gemeente.

De diaconale taken hebben we onderverdeeld ‘binnen’, ‘buiten’ en ‘boven’.  Alle diakenen hebben zorg voor hun eigen kringen en zijn daarnaast verdeeld over genoemde drie ‘taakgroepen’

Taakgroep BINNEN

Deze taakgroep zorgt voor zaken die binnen onze kerkgemeenschap een rol spelen. Daarbij kun je denken aan de welkomstmand die nieuwe kerkleden ontvangen, maar ook bijzondere aandacht met kerstattenties, verrassingsacties en kerstpakketten,

Taakgroep BOVEN

Deze taakgroep richt zich op het diaconaat en de eredienst. Hieronder valt onder andere de diaconale toerusting in de erediensten, de visie op plek en de invulling van de collecte en de betrokkenheid bij diaconale voorbede.

 Taakgroep BUITEN

Deze taakgroep is een verbindende schakel met mensen die buiten onze kerkgemeenschap staan. Het SIA-project (www.sportersinactie.nl) in de wijk is hier uit ontstaan en op dit moment hebben we ook zitting in www.wijkplatformhaveltermade.nl waar we samenwerken voor activiteiten zoals de stamppotmaaltijd en het muziekfestival.

Je kunt de taak van de diakenen als volgt samenvatten:
• Zorgen voor een goede voortgang van het dienen in en door onze gemeente.
• Informeren naar moeiten in en rond de gemeente.
• De gemeente stimuleren tot dienen, delen, doen.
• Gaven inzamelen en uitdelen in de naam van Christus.
• Met Gods woord bemoedigen en vertroosten.

Contact

Neem contact met ons op via de secretaris van de diaconie.