De methode

 

Follow Up! is een catechesemethode die we in Meppel gebruiken en die jongeren aanspreekt en aan het denken zet.
Dat komt door de vormgeving, die eigentijds is en heel gevarieerd, maar ook door prikkelende opdrachten.
Follow Up! is bijzonder omdat de toon niet afstandelijk en belerend is, maar direct aansluit bij de leefwereld van de jongeren zelf.
Follow Up! maakt de tongen los!

Radicaal en concreet

Centraal in de lessen staat de boodschap van het evangelie.
Er zijn bijbelstudieopdrachten en opdrachten rond de belijdenisgeschriften.
Wat het volgen van Jezus concreet betekent in hun leefwereld, komt steeds ter sprake.
De vragen en opdrachten zijn zo geformuleerd dat het niet moeilijk, maar leuk is om mee te praten en je mening te geven.
Bij het maken van de lessen is uitgegaan van het didactisch principe dat nieuwe kennis pas beklijft als deze aansluit bij bestaande kennis.
De methode heeft een cyclische structuur.
Dat betekent dat onderwerpen in de verschillende jaargangen herhaald en verdiept worden (leerplan).