WB Plus

Namens de jeugdambtsdragers en de stuurgroep Wannabeliever een bericht voor jongeren van 18 jaar en ouder.

Er zijn binnen onze gemeente mooie lopende initiatieven om als jongeren samen te komen en je te verdiepen in het geloof. De ervaring leert echter ook dat er een heel aantal jongeren zijn die geen aansluiting vinden bij andere jongeren, waardoor ze verder af komen te staan van de kerk en het geloof. De drempel om dan nog te starten met belijdeniscatechisatie wordt steeds hoger.

Wij willen graag dat er voor alle 18+ jongeren die geen belijdeniscatechisatie volgen of nog geen belijdenis gedaan hebben een mogelijkheid is om verbonden te blijven met geloofsgenoten en gevoed te blijven door middel van Bijbels onderwijs. Daarom starten we volgend seizoen de Wannabeliever 18+ groep, deze is eens in de 2 weken onder begeleiding van een mentor.

Als jij nu in de laatste groep van Wannabeliever zit en geen belijdeniscatechisatie gaat volgen, zul je in de Wannabeliever 18+ groep ingedeeld worden. Jouw mentor zal dit nog met je bespreken.

Alle 18+ jongeren die nu geen Wannabeliever of belijdeniscatechisatie volgen, worden hiervoor benaderd door hun jeugdouderling, voor zover dit nog niet gebeurd is.

Samenvattend wat verandert er:
Tot aan de belijdenisatechisatie is er Wannabeliever, ook voor de 18+ jongeren. De 18+ bijeenkomsten zijn eens per 2 weken.

Voor eventuele vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met je huidige mentor, je jeugdambtsdrager, ds. Roel Meijer of iemand van de stuurgroep.