Venezuela

Steun aan broeders en zusters in Venezuela

Venezuela; een land ver hier vandaan, maar toch verbonden in Christus.

Naast de enorme tekorten en hoge inflatie heeft men in Venezuela ook te maken met het Corona virus.
Om een beeld te geven van hoe sterk de inflatie is: begin maart kostte één dollar 70.000 Bolivars Soberano, nu al 185.000.

Alle producten worden steeds duurder maar de salarissen blijven gelijk.
Men heeft bijvoorbeeld twee maandinkomens nodig om één pak melkpoeder te kopen. De nood is hoog!
Daarnaast zijn er al een reeks aan medicijnen niet meer te krijgen.
Het Venezolaanse volk wordt hard geraakt.

Onze kerk heeft sterke banden met de gemeente van pastor Hipolito daar.
Onze zuster Klara Elzinga heeft geregeld contact met hem.
Pastor Hipolito en zijn gemeenteleden worden ook geraakt door het leed.

Op de foto’s is te zien dat ze aan het vermageren zijn. Toch blijven ze vertrouwen op de Here God en delen ze de lasten onderling.

Pastor Hipolito vraagt geregeld naar het leven in Nederland en speciaal naar onze gemeente in Meppel.
Hij groet ons allen en wil ons bemoedigen in deze tijd van de pandemie: houd vol, en verwacht het van je Vader in de Hemel!

Om hem te ondersteunen in zijn taak als pastor willen wij een collecte houden ter ondersteuning.
Op deze manier kunnen wij hen de financiële middelen geven om binnen hun gemeente en daarbuiten te delen in onze overvloed.

Helpt u mee?

Draag hen daarnaast ook op in uw gebed; ze hebben het zo hard nodig: een biddende gemeente om hen heen.

Alvast bedankt.

Namens de diaconie en Klara Elzinga