KOP oud (Kruiskerk Onderwijs Programma)

Als vervolg op het jaarthema van vorig seizoen is dit jaar gekozen voor het jaarthema ‘Wat bezielt ons toch?!’.
Dit jaarthema wordt op verschillende manieren uitgewerkt: in themapreken, toerustingsavonden en in diverse cursussen.
Zo hebben we geprobeerd ook dit jaar weer een gevarieerd aanbod voor iedereen te hebben.